TOP komentáře

 • Rush

  Rush TOP komentář Thumb up 49 Thumb down 3

  Odpověď na: Ing. Tralala (3.3.2014 | 11.55) Ty jsi vážně génius, já ti tleskám. :applause:

 • Michal7411 TOP komentář Thumb up 18 Thumb down 1

  Ing. Tralala kolik ti je jestli se muzu zeptat?:D:D:D

 • kaskaderr

  kaskaderr TOP komentář Thumb up 14 Thumb down 3

  Odpověď na: Ing. Tralala (3.3.2014 | 11.55)
  Děkuji:DD takhle jsem se dlouho nesmál:D

Komentáře

 • victorious

  victorious (24.11.2016 | 18:47) Thumb up 0 Thumb down 0

  Odpověď na: Smoker_Man_69 (4.3.2014 | 08:39)
  ░░░░░░░░░░░░░░░▄▄░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
  ██████▄███▄████░░███▄░░░░░░░
  ▓▓▓▓▓▓█░░░█░░░█░░█░░░███░░░░
  ▓▓▓▓▓▓█░░░█░░░█░░█░░░█░░█░░░
  ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░
  ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░
  ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░
  ▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░██░░░░░
  █████▀░░░░▀▀████████░░░░░░

 • victorious

  victorious (24.11.2016 | 18:47) Thumb up 0 Thumb down 0

  Odpověď na: Ing. Tralala (3.3.2014 | 11:55)
  ░░░░░░░░░░░░░░░▄▄░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
  ██████▄███▄████░░███▄░░░░░░░
  ▓▓▓▓▓▓█░░░█░░░█░░█░░░███░░░░
  ▓▓▓▓▓▓█░░░█░░░█░░█░░░█░░█░░░
  ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░
  ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░
  ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░
  ▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░██░░░░░
  █████▀░░░░▀▀████████░░░░░░

 • victorious

  victorious (24.11.2016 | 18:46) Thumb up 0 Thumb down 0

  ░░░░░░░░░░░░░░░▄▄░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
  ██████▄███▄████░░███▄░░░░░░░
  ▓▓▓▓▓▓█░░░█░░░█░░█░░░███░░░░
  ▓▓▓▓▓▓█░░░█░░░█░░█░░░█░░█░░░
  ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░
  ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░
  ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░
  ▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░██░░░░░
  █████▀░░░░▀▀████████░░░░░░

 • victorious

  victorious (24.11.2016 | 18:43) Thumb up 0 Thumb down 0

  / _
  a/ )\/ f
  )?\/ ] ]
  )/ \]
  _ )6 Q
  ?\/ P]
  _jQQQa ?aa]6
  ]QQQQQQ/ aa/ 4Q6]6
  _6 4QQQQQ6 )??“a]6
  jQQajQQQQQ/ )?4f ?a
  QQQQQQQQQQf 46 )6
  Q]QQQQQQQQ )6 )4/
  P]QQQQP?4Q )6 4/
  ]‘ 4Q‘ Q )6 4/
  Q ?f _Qf )6 4/
  )W6aJ )WQQf 4/ 4/
  _4?4f_ QP?] 4/ 4
  4a QQQQQ af ?a
  ?f)“ ‚ ]P )gja/
  f 4/]]_6Q )‘)?‘
  \ QQQQQf _ Qaa/
  ] )WQQ? 4/ _aaaaWWP??
  ] ] _ 4)4QQQQWP????‘
  ] ] )a?’/ ]PJW
  f ] / _aaP‘ JQf
  \ ] ] f aQ /_ aaW?‘
  )/ 6 f / )??? / _a?‘ QQf
  )/)/4 ‚ a??]QQ/Q?’/ f ?
  _ ),\]6/ )???_aaaa’QQ6 a‘ _‘
  ?a‘]aP J46/ _ QQQ j‘ _J /
  ?aP?_f )\jQ)W’_ ?46)WQ 6_a? _‘)
  _/Q/ )W7P)[f \ j QQ 4P _f f
  6?6 ]g / ???PQ/4Q/]f_y‘ j /
  )[)[ ]P( )_ ]f]Qf]Q? _y’_‘
  6 4/ ]f )/ ??QQQf)Wf Q_yP J
  )/ 4 Q‘ )a 6 QQ QP‘ j )
  6 )6 Q ??4QQQ QQ ]f aQ‘ J
  )[ ]/ _Q )\ 4/]Qf]QQP‘ _‘)
  4/ 4 ]f ?aaaaQf]Qf ?Qf _P f/
  )6 )6 ]f / )?WQ‘ Qf ]QQP _ ‚
  )6 ]/ Q )6 ]P )[ ?Q6aP_
  ]/ 4 Q ‚ 46aQf / QQ6J
  4/)[ ]P Ja ]P ]?Qf)’/ )4Q‘]
  \ ]f ]f _)\aQf /’_ a_ \ )\‘
  jf6Q \ QQ J _ ?‘)?/ /
  )f]P _ 4Q’_ ‚ aj‘
  ]‘]f \ f ) ‚ /‘
  4′ ) ?Q‘
  _a/
  ?
  4? _QQ6
  a/ aQQQQf
  aQQ6/ aj’jQQQf
  QQQQP4QQQQf]QQQP
  QQQQQ/46 jQ/QQP
  ?QQQQfjP??Q6]P
  ?QQ’QQ6QQ6j’jQ/ ]6
  )4/4Q/_QP( QQf )L
  Q6 ??QP’P ]Q? ]Q[?
  af)WQf )QQf ]‘ )P’_/
  ]f_ ??Q Q?QaaP j6/_Qf
  ] Qf )\ajf )WW QQQQP
  _ ?’a 4P 4Q6
  Q6 jQf QQ/
  )WQQP‘ ]Q6
  QQf )WQ/
  ]QQ 4Q6
  ]Qf )WQ
  QQf 4Qf
  QQ ]QQ
  ]QP QQf
  ]Qf ]Q6
  QQ‘ QQ/
  QQ ]Qf
  ]Qf QQ
  jQf ]Qf
  QQ )W6
  _QP 4Q/
  ]Qf )Qf
  jQ‘ 4Q
  QQ jQ/
  Qf QQQ6
  ]Q‘ 4P QP
  ]Q _/_a)‘
  jQ6a fQQ /
  _QQQP Q“‚]Q
  QP ?_ QQf]Q
  )’jg]‘ 4Q/
  _/4P] )4Q 4f
  Qf _Qf 4 ]f
  ]Q/??‘ ] ]6
  ]P\aj ]f)W
  ]f)P f Q
  ]f f Q Q/
  ]f f 4 ]f
  ]f_f ]/]f
  ]f]f ]f]f
  ]f]f f Q
  jf]‘ 6 Q
  Qf] 4 Q
  Q ] ] ]f
  Q ] ]f]f
  Q ] f]f
  Q ] f]Q
  Q ] 4 Q
  Q j ] Q
  Q Q ]/Q/
  Q Q fQf
  QfP fWf
  Qff 6]f
  Qff _P]Q/
  Qff QPQP
  Qff Q6 a/ /
  Qff ]Q\Q Q\/
  Pf?/ QQfQ‘?
  4Q’Q_a ‚aa_f
  _ a QQ ]J’\
  /4′]a4′ )[_jJ‘
  _fjfQ?‘ ) ‚?
  _ a/
  J]\f
  _ ‚_?
  _P\

 • Smoker_Man_69

  Smoker_Man_69 (4.3.2014 | 08:39) Thumb up 4 Thumb down 3

  Odpověď na: Ing. Tralala (3.3.2014 | 11.55) Zase nějaký malí děcko co si myslí jak tomu rozumí … jeho inteligence + IQ odpovídá jeho profilovému obrázku:D

  :-D:-D:-D

 • Ing. Tralala

  Ing. Tralala (3.3.2014 | 19:50) Thumb up 5 Thumb down 2

  Odpověď na: Michal7411 (3.3.2014 | 16.23) 8:punch::punch::punch:

 • kaskaderr

  kaskaderr (3.3.2014 | 17:50) Thumb up 14 Thumb down 3

  Odpověď na: Ing. Tralala (3.3.2014 | 11.55)
  Děkuji:DD takhle jsem se dlouho nesmál:D

 • Michal7411 (3.3.2014 | 16:23) Thumb up 18 Thumb down 1

  Ing. Tralala kolik ti je jestli se muzu zeptat?:D:D:D

 • Rush

  Rush (3.3.2014 | 15:42) Thumb up 49 Thumb down 3

  Odpověď na: Ing. Tralala (3.3.2014 | 11.55) Ty jsi vážně génius, já ti tleskám. :applause:

 • Ing. Tralala

  Ing. Tralala (3.3.2014 | 11:55) Thumb up 22 Thumb down 53

  Jasnej FAKE, je zajímavý, že je tam zrovna kameraman a skrytě je natáčí…:punch::punch::punch:Pro odeslání komentáře musíš být zaregistrován a přihlášen

Vyhledávání
PřihlášeníTOPlist